Munnbind

Bakterier kan overføres via spytt, og ved at det blir tatt inn gjennom munn og nese. Munnbind et godt tiltak for å minimere sjansen for å bli smittet og smitte andre.

Bruk munnbind ved reiser til utlandet

Mange land har innført krav om at munnbind eller masker skal brukes. Sjek med reiseveiledningen for hva som gjeller for det pågjellende land du skal besøke. Disse munnbind vil overholde de krav som stilles i de lokale land.

Forklaring til forskjellige typer av munnbind. Type I, Type II og Type IIR – sterile og ikke-sterile.

Munnbind, som også kalles kirurgmasker, som er produset og markedsført som medisinsk utstyr, inndeles i typer. Det er hhv. Type I, Type II og Type IIR. Derutover kan produktet være sterilt. Dvs. at produktet er 100% fri for mikroorganismer. Det er relevant, såfremt produktet brukes på en operationsstue, så langt de fleste kan bruke et munnbind, som er ikke sterilt.

Type betegnelsen I og II indikerer hvor god en filtrering munnbindet yter.

Type I, har en filtreringseffektivitet på minst 95% – dette anbefales til de fleste da det så også er lettere å puste når produktet brukes.
Type II, har en filtreringseffektivitet på minst 98%

Som det siste, så har man betegnelsen R som står etter type I eller II. Betegnelsen R betyr at munnbindet er sprut sikkert. Det har den betydning, når det ved operasjon er risiko for å bli ramt av væske eller blod i ansiktet.