Hvordan virker et pulsoksymeter?

Hvor på kroppen kan et pulsoksymeter brukes?

Et pulsoksymeter kan brukes på en kroppsdel; f.eks. en finger, øre, tå eller til og med på nesen.

Når kan pulsoksymeteret brukes?

 • Pulsoksymeteret bør ses som et komplement og ikke et diagnostisk verktøy i seg selv.
 • Det kan være flere forskjellige tilfeller hvor et pulsoksymeter kan være til nytte; det er vanlig i hjemmemiljø av personer som lider av obstruktive lungesykdommer (f.eks. KOL) og kronisk bronkitt.
 • På sykehus kan det brukes til pasientovervåkning for å få en indikasjon på om oksygenmetningen i blodet forandres, eller f.eks. før neonatalpleie.
 • Også ved høydetrening og flyvning uten trykkompensasjon i kabinen, kan bruken av et pulsoximeter ha stor verdi.
 • I sport/treningssammenheng kan pulsoksymeteret gi en indikasjon på hvor stort behovet av gjenvinning er, da det ifølge forskning tilsynelatende virker til å være en forbindelse mellom lavt oksygeninnhold i de røde blodlegemer og et økt behov for gjenvinning.

Hvordan fungerer pulsoksymeteret?

 • Pulsoksymetret fungerer ved at to lysdioder med forskjellige bølgelengder av lys gjennomlyser den. Lyssignalene oppfanges av en mottaker og så sammenligner pulsoksymetret hvor mye lys de forskjellige bølgelengder er absorbert ved, og i mellom pulsslag.
 • Pulsoksymeteret regner fra absorberingen som skjer av vevet og det venøse blod, og tilbake hvor mye lys som er absorbert av det pulserende blod.
 • Vedr. oksygenmetningen er det nemlig det pulserende, oksygenrike arterielle blod som er interessant.
 • Oksygenmetningen beregnes ved hjelp av to fysikalske lover; Beers lov og Lamberts lov.
 • Det som måles er dog ikke selve oksygenet, men i stedet konsentrasjonen av oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin (hemoglobin med tilknyttet oksygen og det som har plass for mer oksygen).

Hvor sikkert er pulsoksymeteret?

Pulsoksymeter CMS-50D har en nøyaktighet på +/-2 %.

Hva kan påvirke måleresultatet?

Her er noen eksempler? Les alltid bruksanvisningen; ved usikkerhet kontakt vennligst din lege.

 • Pulsoksymeteret har løsnet seg helt eller delvis fra den kroppsdel den ble satt fast på.
 • Lys fra omkringliggende lyskilder (f.eks. lysrør eller sterkt sollys) som registreres av mottakeren.
 • Enkelte sykdommer som medfører dårlig sirkulasjon ved målepunktet.
 • Vekt. En neonatalpasient skal ha et annet apparat enn en voksen person.
 • Kullmonoksid (kullmonoksid binder bedre til hemoglobinet enn oksygen og danner oksygenhemoglobin -dermed viser måleren et for høyt oksygenmetningstall, da den ikke kan se forskjell på hvilket molekyl som har knyttet sig til hemoglobinet). Hvis personen som det måles på har myelogen leukemi kan lignende effekt ses.
 • Neglelakk og kunstige negler (kan absorbere lys).
 • Fargeemner som injiseres i blodet ved legeundersøkelser (kan absorbere lys).
 • Nærhet til elektromagnetiske kilder eller CT-apparat.
Pulsoximeter
Pulsoksymeter

Hva regnes som normalt?

 • Pulsoksymeteret krever kjennskap til normalresultat i forskjellige aldre, samt kjennskap til dets begrensninger for å gi en sikker og nøyaktig bruk.
 • Et resultat på mindre end 95 %, eller en forskjell på mere enn 5 % etter anstrengelse betraktes som normalt avvik for voksne. Ved usikkerhet bør man høre med lege.

» Kjøp pulsoksymeter her